Koło Łowieckie ŁOŚ, Torzym

Koło Łowieckie "ŁOŚ", torzym                                                                                                           ♦ dla łosi

terminarz polowań w sezonie 2019/2020

Lp. Data polowania Uczestnicy Teren polowania Prowadzący Czas i m-ce zbiórki Rodzaj zwierzyny do odstrzału
1. 19-20.X.2019
SOBOTA-NIEDZIELA
Członkowie Koła Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
2. 9-10-11.XI.2019
SOBOTA-NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
Myśliwi zagraniczni Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
3. 6-7.XII.2019
PIĄTEK-SOBOTA
Myśliwi zagraniczni Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
4. 21.XII.2019
SOBOTA
Członkowie Koła Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
5. 03-04.I.2020
PIĄTEK-SOBOTA
Myśliwi zagraniczni Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki
6. 11-12.I.2020
SOBOTA-NIEDZIELA
Członkowie Koła Obwody nr
94 i 95
Łowczy 7:00
Nadleśnictwo Torzym
jelenie, sarny
dziki, drapieżniki

Dz. U. z 2018 r. poz. 651, art. 42ab. ust. 3 (Prawo Łowieckie)
Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu

  1. Wszystkie polowania dla członków Koła odbywają się za odpłatnością 30zł od myśliwego.
  2. Proszę o potwierdzenie obecności na polowaniu najpóźniej na 3 dni przed jego terminem.
  3. Na polowaniach dla członków Koła zaproszeni goście i osoby towarzyszące winny być wcześniej zgłoszone i uzgodnione z Łowczym Koła i winna być uregulowana odpowiednia opłata na rzecz Koła tj. 100 zł z VAT.
  4. Terminy mogą ulec zmianie po uprzednim zawiadomieniu przez Zarząd Koła.

FAZA KSIĘŻYCA

dziś jest:
Czw, 11 sierpień 2022

wschód/zachód słońca  wschód: 04:32
  zachód: 19:30
 
wschód/zachód księżyca  wschód:
  zachód:


Polski Związek Łowiecki
PZŁ - okręg Gorzów Wlkp.
PZŁ - okręg Poznański
Łowiec Polski
Brać Łowiecka

© Copyright by KŁ "ŁOŚ"